Tải YYP2P, Hướng dẫn cài đặt YYP2P, Cách sử dụng camera YYP2P