Tải, Hướng dẫn cài đặt phần mềm xem camera keeper trên máy tính