Thi công 10 mắt Camera Dahua cho Tiệm nét ở Phú Nhuận, TP. HCM