Lắp 5 mắt Hivksion 2MP cho Căn tin Ký túc xá Đại học Bình Dương