Lắp đặt trọn bộ 3 mắt cho Gia đình Anh Huy Đường Trường Chinh, Quận 12, TP.HCM