Lưu ý khi mua thẻ nhớ dùng cho camera wifi YooSee, Siepem, Keeper