Tải phần mềm Camera YYP2P, Hướng dẫn cài YYP2P máy tính, PC, Laptop