Thi công bộ Hikvision 2MP cho Trung tâm dạy tiếng Nhật ở Quận 5, TP HCM